Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Podstawa prawna:

Art. 42 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r.(Dz.U. 2013 poz. 888).

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH PRZEZNACZONE DLA UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW.

Firma Skład Towarów Masowych Andrzej Adamów, NIP: 755-000-06-06, REGON: 530519690, nr BDO: 000049330, z siedzibą w Głogówku, ul. Pasternik 20, 48-250 Głogówek informuje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych:

1. Opakowania stosowane przez Skład Towarów Masowych Andrzej Adamów w jednostce handlu detalicznego obejmują:

-worki PP (polipropylenowe) wykonane z polipropylenu stosowane do pakowania produktów węgiel kamienny kod CN 2701 (orzech, ekogroszek, miał), pellet drzewny, brykiet ze słomy

– taśma PP (polipropylenowa) wykonana z polietylenu stosowana do związywania zrzynów tartacznych (zrzyny rozpałkowe)

– worki raszlowe (siatkowe) wykonane dzianiny polietylenowej stosowane do pakowania drewna rozpałkowego ciętego

– siatka stretch wykonana z tworzyw sztucznych (polietylen o niskiej gęstości – LDPE) stosowana do pakowania drewna kominkowego

– worki po cemencie oraz wapnie budowlanym wykonane tworzyw sztucznych (polietylen o niskiej gęstości – LDPE) oraz papieru/tektury

2. Zużyte opakowania po produktach dostępnych w Skład Towarów Masowych Andrzej Adamów należy gospodarować we własnym zakresie umieszczając je w odpowiednich pojemnikach na odpady komunalne lub oddając do utworzonego przez gminę punktu zbierania (pojemniki do selektywnej zbiórki) lub w punktach PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) przestrzegając regulaminu utrzymania czystości i porządku uchwalonym przez każdą gminę.

3. Zużyte opakowania powinny być puste i w celu zmniejszenia ich objętości zgniecione. Opakowania należy zbierać w sposób selektywny z podziałem na ich rodzaj: tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura, itp. Zabronione jest umieszczanie opakowań w pojemnikach nieprzewidzianych dla danego rodzaju odpadów.

4. Opakowania worki PP, taśma PP, worki raszlowe, siatka stretch segreguje się zgodnie z regulaminem odpadów komunalnych, natomiast worki po cemencie lub wapnie to odpady budowlane, remontowe lub rozbiórkowe, które należy oddawać w punktach selektywnej zbiórki lub PSZOK.

5. Znaczenie symboli jakie mogą znaleźć się na opakowaniach: